Tvarování afrických fialek a péče o jejich vzhled

S přesazováním afrických fialek úzce souvisí řada doplňkových činností, které se v angličtině označují výrazem grooming, tedy péče o vzhled. Níže uvedené zásady všichni dobře známe, ale ne vždy se nám je daří dodržovat. Pravidelná péče je však důležitá, jelikož pomáhá udržet rostliny zdravé a pěkné na pohled.

Mezi základní činnosti patří odstraňování suchých či nahnilých květních stvolů a listů, které mohou být semeništěm houbových chorob a plísní. Stejně tak odstraňujeme staré zažloutlé listy, poněvadž ubírají rostlině energii. Mnoho kultivarů vyhání boční odnože, tedy dceřinné rostlinky. Pokud se nejedná o převislý kultivar, měli bychom je vylamovat, jinak budou později konkurovat mateřské rostlině, stínit si a deformovat se. To může později vést až ke zpomalenému růstu rostliny a absenci květů. Odnože vypichujeme buď v zárodku, nebo je necháme mírně povyrůst a zasadíme je jako náhradní rostlinky do samostatných květináčků. Zaprášené listy můžeme omýt vlažnou vodou s přídavkem šetrného mýdla. Police pravidelně omýváme a dezinfikujeme. Pořizujeme jen tolik rostlin, o kolik jsme schopni se postarat. Pěstování nám musí přinášet radost.

Tvarování fialek růžicovitého typu

S péčí o vzhled souvisí i tvarování listové růžice. Miluji upravené rozetky s pravidelně poskládanými listy a snažím se docílit pěkného kulatého tvaru růžice. Ne každý kultivar se dá dobře tvarovat, zejména ruské fialky s vlnitými listy mají sklon k nepravidelnému růstu, říkám tomu samá ruka, samá noha. Rovněž některé specifické kultivary (například s listy typu bustle back) se k tvarování příliš nehodí. Nicméně většinu běžných kultivarů lze s pomocí několika jednoduchých zásahů vytvarovat do pěkné souměrné rozetky.

Základem je dopřát rostlinkám dostatek prostoru okolo sebe, aby mohly své listy volně rozložit a nic je neomezovalo v růstu. Fialky namačkané na malém prostoru se vytahují za světlem, listy vybočují z řady a různě se kroutí, ohýbají. Velmi dobře se mi pracuje s rostlinami pěstovanými pod umělým osvětlením. Jelikož na ně dopadá světlo rovnoměrně, nemají tendenci se naklánět do strany a jejich růžice je přirozeně plochá. Fialky pěstované na oknech je potřeba několikrát do měsíce pootočit, aby se nenakláněly za světlem. Další aktivita pak spočívá v odstraňování přebytečných listů, a to již od raného věku.

Tvarování afrických fialek   Tvarování afrických fialek

Obrázek vlevo: s tvarováním růžice začínám již u mladých fialek, kterým vylamuji trojici dětských listů. Tyto prvotní listy zůstávají i v dospělosti malé, ploché, s hladkými okraji a bez výrazného prošívaní. K množení je nepoužíváme. Nemohu to vědecky zdůvodnit, ale všimla jsem si, že po jejich vylomení fialka rychleji dospívá.

Obrázek vpravo: tato růžice by potřebovala upravit, ale protože se jedná o výrazně panašovanou fialku, rozhodla jsem se označené listy ještě chvíli ponechat, aby se podílely na její výživě. Odstraněním zelených listů bych fialku oslabila. Musím počkat, až povyrostou a zezelenají středové listy.


Tvarování afrických fialek   Tvarování afrických fialek

U starších rostlin vylamuji takové listy, které narušují symetrii růžice; v případě fialky výše to jsou všechny červeně označené listy. Po dvou měsících dorostlo této fialce množství nových listů a získala kompaktnější vzhled. K dokonalosti má ovšem ještě daleko.


Tvarování afrických fialek

Listy této fialky jsou očíslovány v přibližném pořadí jejich růstu. U fialek s přirozeně souměrnou růžicí vyrůstají listy ve trojicích a tvoří tak pomyslný trojúhelník. Dorůstající listy postupně vyplňují mezery o patro níže, čímž v dospělosti vznikne u mnoha fialek typický kulatý tvar růžice.


Autor článku - © Michaela Kroupová

Úvodní strana | Administrace | Michaela Kroupová, 2013-2019