Množení afrických fialek listovými fragmenty

Africké fialky lze množit nejen celými listovými řízky, ale i jejich fragmenty. Tento způsob používáme zejména při množení obřích listů ruských kultivarů, které plodí neochotně potomstvo, nebo při sázení polámaných či jinak poškozených listů, které je nám líto vyhodit.

Mladé rostlinky afrických fialek jsou schopné vyrůstat takřka ze všech částí listové čepele, nejen z řapíku. Polámané, poškozené či mírně zahnívající listy tak není nutno vyhazovat, stačí je jen nařezat na menší fragmenty. Řapík k množení fialek vůbec nepotřebujeme. Množení pomocí fragmentů je vhodné provádět u fantazijních či jinak složitě zbarvených kultivarů, které mají tendenci sportovat. Nařezáním listu na více fragmentů zvýšíme počet mladých rostlin a tím i šanci získat správně kvetoucí fialku. Při řezání listové čepele je nutné použít dokonale čisté a ostré nástroje, například žiletku nebo skalpel.

Množení afrických fialek listovými fragmenty   Množení afrických fialek listovými fragmenty

Základní řez provádíme asi v polovině výšky listu. Pokud je list dost velký, můžeme ho rozřezat na tři a více částí. Nikdy ovšem nesázíme samotný řapík bez listové čepele, jelikož není schopen dát potomstvo a jen bude zbytečně zahnívat v květináči.


Množení afrických fialek listovými fragmenty   Množení afrických fialek listovými fragmenty

Fragmenty zasadíme řeznou plochou do mokrého perlitu a vložíme do pařeniště. Jakmile fragmenty zakoření, přesadíme je do výsevního substrátu a čekáme na tvorbu mladých rostlinek. Ty mohou vyrůstat i ze zadní části čepele.


Autor článku - © Michaela Kroupová

Úvodní strana | Administrace | Michaela Kroupová, 2013-2019