Choroby a škůdci afrických fialek

Rostliny musíme pravidelně prohlížet a v případě nákazy ihned ošetřit. Při hledání živočišných škůdců prohlížíme zejména spodní strany mladých listů, květy a poupata. Houbové choroby lze rozeznat podle povlaku na listech, mohou se také projevit vadnutím rostlin. Nejlepší obranou proti škůdcům a chorobám je prevence:

  • fialky vyžadují světlé a vzdušné stanoviště, nesnášejí přímé sluneční paprsky, průvan a přemokření
  • před jakoukoliv manipulací s rostlinami si umyjeme ruce i pracovní náčiní, květináče vydenzifikujeme
  • nově zakoupené rostliny je vhodné přesadit a dát alespoň na tři týdny do karantény
  • květináče nedáváme příliš blízko k sobě, abychom nebránili cirkulaci vzduchu a nepomáhali šíření chorob a škůdců
  • každá rostlina by měla mít vlastní podmisku či obal
  • zavadlé a odumřelé květy a listy ihned odstraníme
  • do květináčů zastrčíme žluté lepové desky, které signalizují výskyt prvních okřídlených škůdců

Padlí

PADLÍ

Padlí je jedním z nejrozšířenějších houbových onemocnění, které se projevuje moučným povlakem na listech i na květech. Daří se mu ve vlhkém prostředí bez dostatečné cirkulace vzduchu...

Hniloba krčku a srdíčka

HNILOBA KRČKU A SRDÍČKA

Hniloba srdíčka a hniloba kořenového krčku patří mezi nejzávažnější choroby afrických fialek. Příčinou hniloby může být nadměrná zálivka, těžký upěchovaný substrát a příliš hluboké zasazení rostliny do substrátu...

Roztočík jahodníkový

ROZTOČÍK JAHODNÍKOVÝ (Strawberry mite, Phytonemus pallidus fragariae)

Roztočíci patří mezi nejobávanější škůdce afrických fialek. Na fialkách nejčastěji škodí roztočík bramboříkový, široký a jahodníkový. Roztočík způsobuje zakrňování středových listů a následný úhyn rostlin ...

Kořenoví červci

KOŘENOVÍ ČERVCI (Root Mealybugs, Rhizoecus)

Červci z rodu Rhizoecus jsou drobní ploší škůdci o délce 1-2 mm, jejichž tělo je chráněno bílými voskovitými výpotky. Tvoří husté kolonie v půdě, ale menší množství se usazuje i nad povrchem zeminy v okolí krčku rostliny...

Třásněnky

TŘÁSNĚNKY (Thrips, Thysanoptera)

Třásněnka je drobný tmavý hmyz se štíhlým, čárkovitě protáhlým tělem. Prvním příznakem napadení třásněnkou je přítomnost pylu na spodních okvětních plátcích rostliny...

Fialky v zimním období

FIALKY V ZIMNÍM OBDOBÍ

Nízké teploty v zimním období, chladný vzduch proudící od pootevřených oken a suchý vzduch ze sálajícího topení mohou na afrických fialkách napáchat značné škody...

Zipování u afrických fialek

ZIPOVÁNÍ U AFRICKÝCH FIALEK

Fasciace, srůstová malformace, nebo také lidově řečeno zipování. To všechno jsou výrazy pro vzácnou růstovou abnormalitu, v jejímž důsledku se na rostlině utvářejí zdvojené listy, v horším případě zdvojená srdíčka ...


Škůdci

Škůdci

Roztočík, červec, smutnice, mšice ...
Poruchy

Odvary

Přeslička, česnek, brambory ...

Úvodní strana | Administrace | Michaela Kroupová, 2013-2019